Friday, February 4, 2011

ANO BA ANG OPINYON MO TUNGKOL SA REPRODUCTIVE HEALTH BILL?


Image from http://quierosaber.wordpress.com/tag/reproductive-health-bill/
 Ang Reproductive Health Bill ay isang panukala na isa pa ring mainit na isyu sa ating bansa hanggang ngayon. Hindi magkasundo ang ating pamahalaan at simbahan sa pagpasa ng panukalang ito. Hindi sumasang-ayon ang simbahan sa mga nais ipatupad ng RH Bill. Ang gusto ng RH Bill ay ipaalam sa mga mamamayan ang tamang reproductive health care at tapusin ang isyu ng maagang pagbubuntis at pagkalat ng mga sakit na nakukuha at naikakalat sa pamamagitan ng pagtatalik. Gagawin nitong legal ang paggamit ng contraceptives at pagtuturo ng sex education. Ngunit hindi sumasang-ayon ang simbahan dahil nakasisira daw ito sa moralidad ng mga mamamayan. Anu ba sa tingin niyo ang may tamang katwiran? 

Ayon sa RH Bill, malulunasan natin ang maagang pagbubuntis at patuloy na pagkalat ng mga STI (Sexually Transmitted Infections) kung gagawin nating legal ang contraception at sex education. Ang contraception ay mga artipisyal na paraan ng pag-iwas ng pagsasama ng egg cell at sperm cell tuwing nagtatalik upang hindi mabuntis ang babae. Maraming paraan ng contraception ngunit sa aking paningin, ang lahat ng ito bunga ng takot sa responsibilidad na dala ng pagkakaanak ngunit masamang hangad na makatikim ng kaligayahan sa pagtatalik. Hindi ako sumasang-ayon sa ganitong pamamaraan at sa tingin ko, ito ang mali sa panukalang nais ipasa ng Kongreso. Ang lumalabas mula rito ay hinahayaan natin ang mga mamamayan na mawalan ng disiplina sa pagtatalik kaya lalong narurumihan ang isip ng mga mamamayan. Nagkaroon man ng ganitong pagkakamali ang RH Bill, alam ko na malinis ang hangaring matigil ang ilan sa mga isyung hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan tulad ng pagkalat ng STI, maagang pagbubuntis, aborsyon, sex education, family planning, atbp.

Ayon naman sa Simbahang Katolika, ang RH Bill ay nakasisira raw sa moralidad ng mga mamamayan. Hindi sila sumasang-ayon sa lahat ng nasasaad sa RH Bill. Ang contraception raw ay nakasasama dahil mawawalan ng disiplina ang mga tao at tumatakas sa mga responsibilidad. Ang sex education raw ay nakasasama dahil magdudulot raw ito ng pagkasira sa murang pag-iisip ng mga batang nag-aaral. Mahirap kalabanin ang simbahan ngunit hindi ako sumasang-ayon sa pagbabawal ng sex education. Ang sex education ay isang importanteng bahagi ng buhay ng isang bata. Dapat lamang maging tama ang paraan ng pagtuturo nito. Dapat ring magsimula ang sex education sa tahanan at sa pamilya upang tama ang paggabay na ibibigay sa bata dahil kung hahayaan na lang ang mga bata na magsaliksik nang walang paggabay, maaaring kung anu-ano na lang ang tumakbo sa isip at imahinasyon nila. Kung magiging tama ang pagtuturo ng sex education, lalong magiging tama ang takbo ng isip ng mga mamamayan ukol sa sex.

Ang malaking suliranin na hinaharap ng RH Bill ay ang pagtatalo ng simbahan at pamahalaan. Kontrobersyal ang pakikialam ng pamahalaan sa simbahan o ng simbahan sa pamahalaan. Dapat nagkakaroon ng "border between the Church and State" upang maging payapa ang bansa ngunit tama rin na nakikialam ang Simbahan sa ganitong isyu dahil kailangan ng pamahalaan ng moralidad sa pagpapatupad ng kanilang mga batas. Ngayon, nais kong itanong sa inyong mga mamamayan kung saan kayo sumasang-ayon: ipapatupad ang RH Bill?o hindi ipapatupad ang RH Bill? Matapos kong suriin ang magkabilang panig, nalaman ko kung anu ang opinyon ko tungkol dito. Dapat ulitin at ayusin ang RH Bill at gumamit ng malinis na paraan para maipatupad ang kanilang malinis na hangarin


Sources:
http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/talkofthetown/view/20080803-152296/Reproductive-health-bill-Facts-fallacies
http://dirp3.pids.gov.ph/population/documents/HB4110.pdf
http://quierosaber.wordpress.com/tag/reproductive-health-bill/

No comments:

Post a Comment